X
تبلیغات
زولا

خوش آمدید

مهاباد :شهر یاد ها و خاطرات

مهاباد :شهر یاد ها و خاطرات

درباره من
About US

تصویر وب

برای شناساندن و معرفی هر چه بیشتر مهاباد به علاقمندان سفر و گردش ، تصاویر متنوعی از مناطق دیدنی و سیاحتی مهاباد و روستاهای آن ، در وبلاگ گنجانده شده تا دوستداران سیر و سیاحت با علاقه و شناخت بیشتری از آن ،به این شهرستان تشریف بیاورند.به امید دیدار شما در مهاباد. ادامه...

جدیدترین یادداشت‌ها
Recently Posts

جستجو
Search

 

پزشکان متخصص(1)


(لطفا در صورت عدم درج برخی اسامی  و هرگونه اشتباه و یا تغییر آدرس -تلفن و....اطلاع فرمایید.متشکر)


"خواهشمندم در صورت کپی برداری نام وبلاگ (www.mahabadsafar.blogsky.com )درج شود"

ردیفنام پزشکتخصصآدرسش.تلفن

1

دکترسعید حبیب زاده

جراحی عمومی

خیابان صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان مهر

42224427

2

د.جعفر ابریشمی

جراحی عمومی

خ جمهوری اسلامی -پاساژ نوین

42223595

3

د.جواد سلیمی


جراحی عمومی

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان پزشکان آبان

42236329

4

د.سلام عزیزپور

جراحی عمومی

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان  خمایزی-طبقه 2-واحد3

42235122

5

د. شبنم جم فرسادی

جراحی عمومی

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان حسن زاده

42226884

6

د.محمد طاهر عباسی راد

مغز و اعصاب

خ صلاح الدین ایوبی غربی-نبش کوچه قادری-ساختمان بهنام

42226331

7

د.لقمان منصور پور


مغز واعصاب


خ جمهوری اسلامی-(بین چهارراه آزادی-مولوی)ساختمان پزشکان ماهان

42232000

8

د.رحیم نانوایی خویی

قلب و عروق

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان خمایزی-طبقه اول-واحدیک

42248300

9

د.جلال الدین مولوی

 قلب و عروق

خ صلاح الدین ایوبی غربی-کوچه قادری

42224235

10

د. فرشید شریفی

 قلب و عروق

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان حسن زاده-واحد2

42228903

11

د. زاگرس حسنیانی

 قلب و عروق

خ.صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان داودی-طبقه 1

42228362

42236651

12

د. رقیه دنیوی

کلیه

چهارراه آزادی-خ. صلاح الدین ایوبی  شرقی–-ساختمان پزشکان دکترحسینی

42242106

13

د.وفا عبدالله پور

کلیه

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان پزشکان وفایی-طبقه 2

42230936

14

د. کامران هندی

چشم

چهارراه آزادی -ساختمان ثقفی

42220658

15

د.بیوک باقر زاده

چشم

خ صلاح الدین ایوبی غربی-جنب قنادی تشریفات

42234655

16

د.رامین قادری

داخلی

خ.صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان داودی-واحد4

42235426

17

د.پرور زبیری

داخلی

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان پزشکان آبان

42229382

18

د. ناصر فرخ

داخلی

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان حسن زاده-واحد1

42225740

19

د. ناصر مشیری

داخلی(عفونی)

چهارراه آزادی-خ. صلاح الدین ایوبی  شرقی–-ساختمان پزشکان دکترحسینی

42243040

20

د.مینا گلابی

داخلی

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان جعفری

42239293

21

د.صلاح الدین حسینی

داخلی

چهارراه آزادی-خ. صلاح الدین ایوبی  شرقی–-ساختمان پزشکان دکترحسینی-طبقه2-واحد6

42226205

22

د . نجف شاطری

گوش-حلق-بینی-سر و گردن

چهارراه آزادی . خ صلاح الدین ایوبی شرقی-ساختمان ثقفی-طبقه 2-واحد2

42230944

42223111

23

د. علی محمدی

گوش-حلق-بینی

چهارراه آزادی-خ. صلاح الدین ایوبی  شرقی–-ساختمان پزشکان دکترحسینی-طبقه2 -واحد5

42229992

24

د.یاسر قادری

گوش-حلق-بینی

جراح سر و گردن-پلاستیک صورت و بینی

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان خمایزی-طبقه3-واحد6

42223918

25

د.مسعود عابد


طب فیزیکی و توانبخشی(آرتروز-دیسک و ستون فقرات و...)

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان حسن زاده-طبقه 3-واحد10

42229115

26

د.مهرناز محبی

قلب و عروق

خ صلاح الدین ایوبی غربی-خ ایوبیان-جنب داروخانه دکتر موسی زاده

42243500

27


پزشکان متخصص

(لطفا در صورت عدم درج اسامی  برخی پزشکان محترم  و مراکز مربوطه و نیزهر گونه تغییر آدرس ٰ شماره تلفن و.....اطلاع فرمایید.متشکر)

 


ردیفنام پزشکتخصصآدرسش.تلفن

1

دکترسعید حبیب زاده

جراحی عمومی


خیابان صلاح الدین ایوبی

غربی-ساختمان مهر


42224427

2

د-جعفر ابریشمی

جراحی عمومی

خ جمهوری اسلامی -پاساژ نوین

42223595

3

د.جواد سلیمی


جراحی عمومی

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان پزشکان آبان

42236329

4

د.سلام عزیزپور

جراحی عمومی

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان پزشکان خمایزی-طبقه 2-واحد3

42235122

5

د. شبنم جم فرسادی


جراحی عمومی


خ صلاح الدین ایوبی غربی.ساختمان حسن زاده


42226884

6

د.محمد طاهر عباسی راد

مغز و اعصاب

خ صلاح الدین ایوبی غربی-نبش کوچه قادری-ساختمان بهنام

42226331

7

د.لقمان منصور پور


مغز واعصاب


خ جمهوری اسلامی-(بین چهارراه آزادی-مولوی)ساختمان پزشکان ماهان

42232000

8

د-رحیم نانوایی خویی

قلب و عروق

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان خمایزی


9

د-جلال الدین مولوی

 قلب و عروق


خ صلاح الدین ایوبی غربی-کوچه قادری

42224235

10

د. فرشید شریفی


 قلب و عروق

خ صلاح الدین ایوبی غربی.ساختمان حسن زاده-واحد2

42228903

11

د. زاگرس حسنیانی

 قلب و عروق

خ.صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان داودی-طبقه 1

42228362

42236651

12

د. رقیه دنیوی

کلیه

چهارراه آزادی . ساختمان حسینی

42242106

13

د.وفا عبدالله پور

کلیه


خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان پزشکان وفایی-طبقه 2

42230936

14

د. کامران هندی

چشم

چهارراه آزادی . ساختمان ثقفی

42220658

15

د.بیوک باقر زاده

چشم

خ صلاح الدین ایوبی غربی-جنب قنادی تشریفات

42234655

16

د.رامین قادری

داخلی

خ.صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان داودی-واحد4

42235426

17

د.پرور زبیری

داخلی

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان پزشکان آبان

42229382

18

د. ناصر فرخ

داخلی

خ صلاح الدین ایوبی غربی.ساختمان حسن زاده-واحد1

42225740

19

د. ناصر مشیری

داخلی(عفونی)

خ. صلاح الدین ایوبی غربی –ساختمان پزشکان دکترحسینی

42243040

20

د.مینا گلابی

داخلی

خ صلاح الدین ایوبی غربی-ساختمان جعفری

42239293

21

د-صلاح الدین حسینی

داخلی

چهارراه آزادی-ساختمان دکتر حسینی-طبقه2-واحد6

42226205

22

د . نجف شاطری

حلق-بینی-گوش-سر و گردن

چهارراه آزادی . خ صلاح الدین ایوبی شرقی-ساختمان پزشکان ثقفی-طبقه 2-واحد2

42230944

42223111

23

د. علی محمدی

گوش-حلق-بینی

چهار راه آزادی-ساختمان پزشکان دکتر حسینی-طبقه2 -واحد5

42229992

24

د.یاسر قادری

جراح پلاستیک صورت و بینی

خ صلاح الدین ایوبی غربی.ساختمان خمایزی-طبقه3-واحد6

42223918

25

د.مسعود عابد


طب فیزیکی و توانبخشی(آرتروز-دیسک و ستون فقرات و...)

خ صلاح الدین ایوبی غربی.ساختمان حسن زاده-طبقه 3-واحد10

42229115

26

27

 


 


 


 


 


 


(0 لایک)
نظرات (0)
نظرات مرتبط با این پست
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
نویسندگان
Author
کد اختصاصی
Code